Boyce de Jong

Fractievolger

"Ik streef naar een inclusieve en klimaatbewuste samenleving.”

Boyce de Jong | Fractievolger | Woont in Ede | Wijk: Enka

Boyce is sinds maart 2018 fractievolger en was daarvoor enkele jaren onze fractiesecretaris. Daarnaast is hij secretaris van het provinciaal bestuur van GroenLinks in Gelderland. Hij is zijn werk gestart in de cultuursector, maar is momenteel werkzaam voor een ICT-bedrijf.  

Hij wil een inclusieve samenleving waarin artikel 1 van de grondwet wordt gerespecteerd en actief wordt uitgedragen. Burgers dragen bij wat zij kunnen en indien er lichamelijke, financiële en/of geestelijke beperkingen zijn, dienen zij met respect te worden ondersteund. Hij is sterk gericht op de sociale onderwerpen in de politiek, maar vindt de groene onderwerpen even belangrijk. Het is juist die balans tussen sociaal en groen die voor hem aanleiding was om actief te worden binnen GroenLinks.

Boyce is een gedreven teamplayer, die er hard voor werkt om Ede een beetje socialer, groener en inclusiever te krijgen. 

 

Boyce werkt als fractievolger op de volgende onderdelen samen met 

* Raadslid Ellen Out :
Iedereen mee laten doen  |  Voorkomen van armoede  |  Van bijstand naar basisinkomen  | Een leven lang leren | Inclusie: iedereen hoort erbij! |  Diversiteit  | Directe invloed van inwoners.

* Raadslid Peter van Leusden: 
Zorg op maat |  een goede start voor onze jeugd  | Geen onderwijsachterstanden  |  Cultuur

* Raadslid Pieter Gerard van den Berg: 
Samen gezond aan sport doen |  Dierenwelzijn als norm 
Voor deze twee onderdelen is Boyce ons directe aanspreekpunt en woordvoerder.