Jan Bansema

Afdelingsvoorzitter

Ik werk aan versterking van de verbinding tussen de inwoners van Ede, onze leden en vereniging, het bestuur, de fractie en wethouder.

Jan Bansema | afdelingsvoorzitter | woont in Ede | wijk: Ede-West

Jan was al betrokken bij een van de voorloper van GroenLinks als fractievolger bij de PSP in Zaandam.
In Ede was hij eerst fractie secretaris en daarna meerdere jaren fractievolger. Sinds 2018 is hij voorzitter van het bestuur. Jan was in een internationaal ICT bedrijf consultant en later lokale directeur, waardoor hij veel ervaring als bestuurder meebrengt. Na zijn internationale carrière geeft hij als hogeschool docent zijn kennis met plezier door aan de volgende generatie. Daarnaast ontspant hij als bandleider van een 50+ rockband.