Pieter Gerard van den Berg

Raadslid

Het overgrote deel van mijn leven heb ik in de gemeenten Ede en Wageningen gewoond. Tot mijn negentiende woonde ik in Ede en Lunteren en ging ik naar het Marnix College. Daarna heb ik in Wageningen Agrarische Economie gestudeerd. Sinds twaalf jaar woon ik met veel genoegen weer in Ede. Ik ben getrouwd en ben vader van twee kinderen. Mijn gezin is tweetalig.

Mijn interessegebieden zijn het makkelijkst te omschrijven met de woorden groen en geld. Groen: Zowel professioneel als liefhebber. Ik heb veel gewerkt in de agrarische sector en ben een groot natuurliefhebber: Eigenlijk zit daar geen echte scheidingslijn tussen. Ik hou van bos, veld en boerenland. Ook het thema duurzaamheid is erg belangrijk voor mij. Geld: Ik heb veel ervaring met financiële controle en subsidieregelingen in de agrarische sector.

Sinds 2006 draai ik al mee in de fractie van GroenLinks/PE als fractievolger en sinds november 2015 ben ik raadslid. Er staat veel op het spel voor de gemeente Ede in de komende jaren. De financiële reserves zijn lager dan eerder en er komt veel op zowel gemeente als gemeenteraad af door o.a. de overheveling van rijkstaken naar gemeente. Het is dus wenselijk dat er gemeenteraadsleden met financiële kennis zijn. Ook hou ik me graag bezig met "Groene Onderwerpen": Duurzaamheid, Beheer van onze groene omgeving, Agrarische sector, etc... Daarnaast kan ik me ook snel inlezen en inleven in andere zaken. Wat mij vooral drijft zijn mijn idealen voor een groenere en sociaal-rechtvaardige samenleving.

De fractie van GroenLinks/PE heeft een duidelijke lijn naar andere fracties toe: Kritisch, Open en Duidelijk, en waar mogelijk Constructief.