ALV afdeling GroenLinks Ede stelt verkiezingsprogramma vast

Op dinsdagavond (10 oktober) hebben de leden van GroenLinks Ede het verkiezingsprogramma vastgesteld. Alle leden van de afdeling GroenLinks Ede (leden uit gemeente Ede, Barneveld, Scherpenzeel) hebben eerder het concept verkiezingsprogramma ontvangen. Aan de hand van het concept verkiezingsprogramma hebben een aantal leden amendementen en tekstwijzigingen ingediend. De leden hebben gestemd over de ingediende amendementen en tekstwijzigingsvoorstelllen. Het concept verkiezingsprogramma en een aantal tekstwijzigingen zijn aangenomen door de leden.