Uitgelicht

De mythe van het economisme
UItgeverij De Bezige Bij - 2015
Op een zeer druk bezochte algemene ledenvergadering op 21 maart hebben we met elkaar een boeiend gesprek gehad over "economisme, wat is dat?" Jesse Klaver schreef er een heel boek over. Met economisme bedoelt Klaver dat elke maatschappelijke keuze tegenwoordig wordt teruggebracht tot cijfers, rekensommetjes, kosten/batenanalyses en rendementsdenken, terwijl het zou moeten gaan om de waarde van die keuzes voor onze burgers. "Minder overheid betekent minder kosten en dat is goed", denken tegenwoordig veel mensen. Maar dat leidt al gauw tot verkeerde keuzes in de politiek en tot schade voor onze samenleving.
 
Onze leden wisselden vele voorbeelden uit van economisme in Ede. Het leverde veel ideeën op voor de praktische opstelling van onze fractie in de gemeenteraad. Maar ook kregen we veel bruikbare voorbeelden voor ons nieuwe verkiezingsprogramma. Alle leden ontvingen een verslag van het gesprek.