Afdeling

Stemming op ons congres december 2016

Onze afdeling heeft op dit moment ongeveer 150 leden. Ook leden die wonen in de gemeenten Barneveld en Scherpenzeel horen bij onze afdeling. Het hoogste orgaan binnen een afdeling is de Algemene Leden Vergadering (ALV). Ons lokale bestuur organiseert normaal gesproken minstens 2x per jaar zo'n ALV. Als lid heb je daar stemrecht en dat heb je ook op een landelijk congres.

Afdelingsbestuur GroenLinks Ede

Ons lokaal afdelingsbestuur onderhoudt het contact met de leden, organiseert algemene ledenvergaderingen en organiseert alle activiteiten om de afdeling goed te laten functioneren volgens onze (landelijke) statuten en reglementen. Wilt u contact opnemen met het bestuur, dan stuur ons dan een mailtje.

Fractie GroenLinks/Progressief Ede

De naam van onze fractie is sinds 1990 GroenLinks/Progressief Ede. De leden hebben in 2016 besloten om vanaf 2017 als GroenLinks afdeling verder te gaan. Onze raadsfractie in Ede bestaat op dit moment uit twee raadsleden en twee fractievolgers. Deze raadsfractie wordt ondersteund door een fractie-secretaris, een fractie-penningmeester en een steunfractie met zeer betrokken vrijwiligers. 

Barneveld en Scherpenzeel

In Barneveld zijn we (nog) niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad. In Scherpenzeel werken we per 1 januari 2017 samen in Pro Scherpenzeel met een zetel in de gemeenteraad (zie link in menu). 

Wil je weten wat je kunt doen of heb je vragen over onze afdeling? Stel je vraag aan onze secretaris. Zij zal dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.