Ons programma is gemaakt rond 5 hoofdthema's die hieronder zijn gepresenteerd. Klik op een van de 4 onderstaande tegels of op de paarse balk bij het 5e hoofdthema woonomgeving om meer over dat hoofdthema te lezen. Onder elk hoofdthema vind je weer gedetailleerdere onderwerpen, waarin we beschrijven wat we met Ede willen, waarom en wat we in de periode 2022-2026 daarvoor willen gaan doen. 

Onderaan vind je ook een link naar de Stemwijzer, waar je via invullen van 30 stellingen kunt nagaan of GroenLinks past bij jouw ideeën (of bij een andere partij)

Een prettige woonomgeving in onze wijken en dorpen!

Samen met onze inwoners gaan we werken aan veilige, goed toegankelijke, inclusieve, sociale en gezonde wijken en woonstraten, die uitnodigen tot ontmoeten en bewegen.

Gezonde wijken zijn ook vooral groene wijken. We maken een bomenplan om versteende wijken bij voorrang te vergroenen. In veilige wijken is 30km de maximale snelheidsnorm, wat ook het verkeerslawaai zal verminderen. En natuurlijk gaan we samen wijken verduurzamen met laadmogelijkheden voor elektrische auto's, energiezuinige huizen en schone verwarming.

adaptatie groen

Alle onderwerpen op alfabetische volgorde (wordt nog toegevoegd)