Nieuws

Wij zoeken een Digitale Media Manager

Onze afdeling is op zoek naar een Digitale Media Manager voor ons campagneteam. Wil jij je kennis en vaardigheden inzetten voor onze gemeenteraadscampagne? Meld je dan aan! Ken je iemand die mogelijk belangstelling heeft, deel dan dit bericht. Lees hier meer: Vacature Digitale Media Manager

Teken de petitie tegen lage vliegroutes over Ede

Onze staatsecretaris heeft een paar weken geleden het plan bekend is om vanaf april 2019 vertrekroutes vanaf Lelystad Airport over de natuur- en stiltegebieden Veluwe te laten lopen. Er wordt van Elburg tot Otterlo gevlogen op 1800 meter en daarna wordt hoogte gemaakt om boven Ede op minimaal 2700 meter te vliegen.
Een van onze inwoners heeft het initiatief genomen om een petitie te starten tegen het huidige plan voor deze vliegroutes vanaf Lelystad. Ze roept ons parlement op om vliegroutes beter te verdelen waarbij niet laag over de Veluwe hoeft te worden gevlogen en de overlast minimaal is.  Wij ondersteunen dit initiatief van harte. Teken de petitie hier.

Zorgen van GroenLinks over plannen voor nieuwe vliegroutes boven Ede worden raadsbreed gedeeld

Vorige week werden de vliegroutes van Lelystad Airport bekend gemaakt. Een van de zuidelijk vliegroutes die in 2019 operationeel wordt, loopt vanaf Zwolle via Apeldoorn, Otterlo naar Ede, Bennekom en over het binnenveld richting Wageningen en Rhenen. Er wordt laag gevlogen op hoogtes van slecht 1800 tot 2700 meter.

GroenLinks maakt zich grote zorgen om de gevolgen van geluidsoverlast voor onze woonkernen, de stiltegebieden in de natuur en het toerisme. Een verzoek van GroenLinks aan het college om direct met andere gemeenten en de provincie te gaan praten over een gezamenlijk standpunt voor betere alternatieven werd door de hele gemeenteraad ondersteund.

Edit 21-7: De staatsecretaris heeft n.a.v. spoedoverleg met ons provinciebestuur een nader onderzoek aangekondigd over de voorgenomen vliegroutes boven Gelderland en Overijssel!

 

Lees verder

Meerderheid van de gemeenteraad steunt verzoek GroenLinks voor behoefteonderzoek sociale huurwoningen

GroenLinks wil dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen worden gebouwd. We willen een einde aan de wachtlijsten. In de laatste raadsvergadering van het politieke jaar heeft GroenLinks (opnieuw) een voorstel gedaan om goed onderzoek te doen naar de toekomstige behoefte aan betaalbare huurwoningen. Dit keer werd ons voorstel door een raadsmeerderheid gesteund: er komt dus nu eindelijk een behoefte onderzoek, waarmee we een goed onderbouwd plan kunnen gaan maken.

Lees verder

Reactie GroenLinks op de Perspectiefnota 2018-2021

Gisterenavond besprak de gemeenteraad de laatste Perspectiefnota van het huidige college. Daarin worden de doelstellingen voor de komende jaren vastgelegd en financiëel onderbouwd. GroenLinks heeft gisteren in de raadszaal haar reactie op deze nota gegeven. Kern van het betoog: Er wordt veel geld uitgegeven om Ede "op de kaart" te zetten en economische groei te bevorderen, terwijl op voorzieningen voor eigen inwoners wordt bezuinigd en onvoldoende wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld sociale woningbouw, duurzaamheid en natuur. Dat moet echt anders!

In dit artikel leest u de volledige bijdrage van onze fractievoorzitter Ellen Out en daarin is ook een link naar de perspectiefnota zelf opgenomen.

Lees verder

Opiniestuk: GroenLinks wil meer aandacht voor de positie van LHBTI'ers

GroenLinks Ede heeft in november 2016 een motie ingediend waarmee zij het college van Burgemeester en Wethouders verzoekt om voor Ede een samenhangend LHBTI- beleid te ontwikkelen. Directe aanleiding hiervoor waren de afwijzing van ons voorstel om op Coming Out Dag (11 oktober) de Regenboogvlag te hijsen en de plotselinge sluiting van de toegang tot de homo-ontmoetingsplek (HOP) Ginkelse Zand. Het eerste werd door sommige partijen afgedaan als een loos symbolisch gebaar, het tweede zou niets te maken hebben met de acceptatie van homo’s. Wij denken daar anders over.

De LHBTI- motie werd door bijna de hele gemeenteraad gesteund. Alleen de SGP stemde tegen. Bij raad en college was nog wel wat twijfel over de noodzaak van een dergelijk beleid. Stoppen we mensen niet te veel in een hokje? Hoe ziet een dergelijk beleid er dan uit? Hebben we het niet al afdoende geregeld via wetgeving en het meldpunt discriminatie? Desondanks stemde de meerderheid voor en is het college verzocht voor 1 juli 2017 met een voorstel naar de raad te komen.

lees hieronder verder

Lees verder

Pagina's