Nieuws

Geen kap monumentale bomen op ENKA, Kazerne- & Somaterrein!

GroenLinks maakt zich zorgen. Zorgen, omdat monumentale bomen beschermd zouden moeten zijn door hun monumentale status. Echter, er zijn plannen om monumentale bomen in Ede te gaan kappen. Naar aanleiding van deze plannen en gesprekken met bewoners die in opstand komen tegen de voorgenomen kap, heeft ons raadslid Judith Klostermann raadsvragen gesteld. Deze raadsvragen gaan over de monumentalre bomen op ENKA, Kazerneterrein en SOMA, maar inmiddels hebben we ook begrepen dat er voornemens zijn om de monumentale eiken van de Oranjebuurt te kappen.

De lijn van GroenLinks is: duurzaam bouwen met behoud van de originele bomen. Als we in staat zijn mensen de ruimte in te sturen, moet het zeker ook lukken om bestaand groen in te passen bij het inrichten van wijken.

Wilt u uw mening hierover met ons delen? Dat kan via Twitter, Mail of discussieer mee op Facebook

Kom naar de bijeenkomst Biodiversiteit, Landbouw & Natuur

GroenLinks Ede organiseert op zaterdag 15 december (13:30-17:30 uur) een themabijeenkomst Biodiversiteit, Landbouw & Natuur in Cultura. Vier sprekers zullen ieder in circa 20 minuten hun visie op dit thema met u delen. Na deze presentaties gaan de sprekers onder leiding van Reinier van den Berg met u in debat. (download de folder hier)
 

Lees verder

Ede 100ste gemeente die pleit voor eerlijk kinderpardon

Ellen Out, fractievoorzitter van GroenLinks in Ede diende op 15 november een motie in voor een eerlijk kinderpardon voor in Nederland gewortelde kinderen. Ongeveer 400 kinderen die al langer dan 5 jaar in Nederland verblijven, dreigen door de Nederlandse regering te worden uitgezet, terwijl bekend is dat dit grote schade aanricht in hun leven en hun ontwikkeling.

Met deze motie wil GroenLinks dat onze burgemeester namens de gemeenteraad van Ede bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid gaat pleiten voor een eerlijk kinderpardon, zodat deze kinderen kunnen blijven.
Enkele maanden geleden diende GroenLinks hiertoe ook al een motie in, maar die kon niet rekenen op een meerderheid. In de afgelopen maanden zijn verschillende schrijnende situaties rond kinderuitzettingen in de media gekomen. Voor diverse partijen in de gemeenteraad was dat reden genoeg om dit keer de motie wél te steunen. De motie werd mede ingediend door ChristenUnie, PvdA, Gemeentebelangen en EdeNU en het CDA stemde vóór, waarmee er een ruime meerderheid ontstond. De gemeente Ede werd daarmee toevallig de 100ste gemeente in Nederland die pleit voor een eerlijk kinderpardon.

Begroting: Wat brengt 2019?

De eerste begroting van het College van B&W, waar GroenLinks deel van uitmaakt, werd op 15 november goedgekeurd de gemeenteraad, met een totaalbedrag van € 416 miljoen.

In haar algemene beschouwingen constateerde onze fractievoorzitter Ellen Out dat duurzaamheid als rode draad nu door alle beleidsvelden heenloopt, geld wordt vrijgemaakt voor herstel van natuur en biodiversiteit, en zorgvuldig wordt gekeken hoe de tekorten op de zorg en jeugdbeleid kunnen worden opgelost. Aan de hand van onze 4 verkiezingsthema’s (Eerlijk delen, Goede zorg, Klimaatverandering en een Groene en schone wereld) deed ze nog een aantal voorstellen voor verbeterpunten. De hele bijdrage van Ellen, onze verbetervoorstellen en wat hiervan het resultaat is geweest, kunt u hier teruglezen.

Lees verder

Groenlinks teleurgesteld over onbegrip voor energiearmoede in gemeenteraad.

Veel mensen met een smalle portemonnee hebben nu al moeite met het betalen van de energierekening. De omschakeling naar schone energie-opwekking en zoveel mogelijk energie besparen is dringend noodzakelijk. Maar tot nu toe kunnen mensen die wat meer geld hebben, wél hun huis isoleren of wél zonnepanelen leggen, waardoor hun energiekosten over een tijdje zelfs omlaag gaan. Maar veel huurders kunnen dat niet of nauwelijks.

GroenLinks wil dat het college inzichtelijk maakt hoe Edese gezinnen in hun portemonnee worden geraakt door die energiemaatregelen en gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn om de lasten voor de energie-omslag naar schone energie eerlijker te verdelen. We dienden daarvoor bij de begrotingsvergadering een voorstel in, maar dat kon niet rekenen op steun van een meerderheid in de gemeenteraad.

“Zeer teleurstellend” noemt Groenlinks raadslid Peter van Leusden de stemming over de GroenLinksmotie over “energie-armoede voorkomen” in de raadsvergadering van 15 november. Hij is blij met de steun van D66 en Partij van de Arbeid, die de motie mede hebben ingediend, maar hoopt dat de andere partijen in de gemeenteraad in de komende tijd gaan inzien dat verdere scheefgroei in de energielasten niet acceptabel is en wellicht doorslaggevend zal zijn voor het draagvlak voor de energie-omslag.

Wat doen we met kunstgras?

Kunstgras… Er is veel over te doen de laatste maanden. Op een aantal Edese sportvelden ligt ook kunstgras. Het bedrijf wat de oude kunstgrasmatten zou reclyclen bleek zich niet te houden aan de afspraken.
Ons raadslid Judith Klostermann stelde in september - samen met gemeentebelangen - raadsvragen aan het college wat de er met het kunstgras uit Ede is gebeurd. Het College van B&W antwoordde dat de gemeente Ede geen directe bemoeienis heeft met het toezicht op recyclen van kunstgrasmatten. Dat doet de provincie. Maar in de tussentijd is duidelijk geworden dat er geen bedrijf meer in Nederland is waar we met onze kunstgrasmatten naar toe kunnen, terwijl het College van B&W wel aangeeft dat in 2019 in Ede een aantal matten moeten worden vervangen. (wij voelen een “wordt vervolgd” aankomen).

Lees verder

Pagina's