Nieuws

Landelijk protest luchtvaartgroei op 23 juni

Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) roept op om zaterdag  23 juni tegelijk in zes steden rondom de luchthavens te protesteren tegen de uitbreiding van de luchtvaart in Nederland. Een van die steden is Zwolle waar wordt geprotesteerd tegen de uitbreiding van Luchthaven Lelystad . GroenLinks ondersteunt dit protest van harte. Bij voldoende aanmeldingen gaat vanuit Ede-Wageningen een bus naar Zwolle om de actie tegen het laagvliegen vanaf vliegveld Lelystad kracht bij te zetten. De bus vertrekt op 23 juni om 11:00 uur vanaf het station. Aanmelden kan via de website van Hoog over Ede: https://www.hoogoverede.nl/actiedag

Lees verder

Concept-bestuursakkoord 2018-2022 aangeboden aan de gemeenteraad

Op 17 mei is het concept-bestuursakkoord 2018-2022 van GroenLinks, Christenunie, CDA, Gemeentebelangen en VVD door de formateur aangeboden aan de gemeenteraad. Basiswaarden uit het GroenLinksprogramma "Verbinden/Iedereen hoort erbij", "duurzaamheid" en "meer directe invloed van inwoners op besluiten" liggen ook als uitgangspunten onder dit bestuursakkoord.
Het is dus niet verwonderlijk dat hierin veel concrete punten uit ons verkiezingensprogramma zijn terug te vinden. We zijn daar heel blij mee. Wil je zien wat van onze speerpunten in dit concept bestuursakkoord staan, lees dan verder.  
 

Lees verder

Wethouderskandidaten gepresenteerd

Op dinsdag 8 mei werd bekend wie de nieuwe wethouderskandidaten zijn. Geheel omgeven door mooi voorjaarsgroen en meest links op de foto (hoe kan het ook anders) is onze kandidaat wethouder Lex Hoefsloot.
Lex Hoefsloot woont in Bennekom en was eerder wethouder namens GroenLinks in Wageningen. Welke portefeuilles onze wethouder zal gaan behartigen was op moment van presentatie nog onderdeel van de onderhandelingen.
De overige kandidaat-wethouders zijn (van links naar rechts) Hester Veltman (VVD), Willemien Vreugdehil (CDA), Peter de Pater (Gemeentebelangen) en Leon Meijer (Christenunie). 

Lees verder

Van 2 naar 4 zetels (en hoe nu verder?)

We zijn er nog een beetje stil van. Wat een geweldige verkiezingsuitslag! GroenLinks kreeg het vertrouwen van 9,6% van de Edese kiezers en daarmee verdubbelen we ons aantal zetels in de gemeenteraad. #veranderingbeginthier

Onze inzet is om een gemeentebestuur te vormen wat een evenwichtige afspiegeling is van de Edese politieke verhoudingen. We willen graag onderdeel uitmaken van zo'n bestuur, maar wel op voorwaarde dat onze waarden en speerpunten herkenbaar in een onderhandelingsakkoord worden opgenomen. Allereerst is gekeken naar de bereidheid van partijen om met elkaar samen te werken. Twee informateurs hebben op 10 april aan de gemeenteraad gerapporteerd dat met ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 zou kunnen. Kort daarna trok D66 zich terug en is de VVD gaan deelnemen aan de formatiegesprekken. De verwachting is dat deze partijen in de 2e helft van mei een coalitie-convenant zullen presenteren.

Lees verder

Gezamelijke actie tegen laagvliegroutes in Renkums Beekdal

GroenLinks Ede, Renkum en Wageningen organiseerden op zaterdag 10 maart vanaf 15:15u een Stiltetocht in het natuurgebied Renkums Beekdal om te laten zien dat niemand hier de laagvliegroutes van Lelystad Airport wil, niet boven kwetsbare natuur, niet boven landelijk gebied en niet boven onze woonwijken. Suzanne Kröger, Tweede kamerlid van GroenLinks en onze drie fractievoorzitters in de gemeenten Ede, Renkum en Wageningen waren erbij.  Klik op de video van de stiltetocht te bekijken.

Lees verder

Pagina's