Nieuws

Ons GroenLinks-kamerlid Suzanne Kröger in gesprek met inwoners Ede

Zaterdag 2 december was GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger in Ede. Ze ging samen met o.a. lijsttrekker, Ellen Out van GroenLinks Ede in gesprek met inwoners in Ede Zuid. Onderwerp van gesprek: De plannen voor vliegverkeer vanaf Lelystad Airport. Vliegtuigen zouden volgens die plannen laag over de Veluwe en Ede gaan vliegen. Dat zal veel overlast veroorzaken. De wijken in Ede Zuid liggen direct onder die vliegroutes. Suzanne Kröger en Ellen Out werken er beiden hard aan om overlast te voorkomen.

Lees verder

De kieslijst van GroenLinks Ede

Op 21 november heeft GroenLinks Ede de ALV (Algemene Leden Vergadering) gehad. Belangrijkste agendapunt van de ALV: Het vaststellen van de definitieve volgorde op de lijst waar we de verkiezingen mee ingaan. Het is een mooie mix geworden van kennis en talent. Onze  huidige fractievoorzitter, Ellen Out, is unaniem gekozen tot onze lijstrekker. Meer info over de individuele kandidaat-gemeenteraadsleden volgt.

 

Lees verder

GroenLinks dient alternatieve begroting 2018-2021 in

GroenLinks wil een gemeente Ede …
… waar eerlijk delen en zorg voor elkaar vanzelfsprekend is
… waar we samen werken aan een groene, schone en gezonde omgeving
… waar we in zo hoog mogelijk tempo werken aan het tegengaan van klimaatverandering.
We zoeken daarbij naar verbinding in onze samenleving. Voor GroenLinks hoort iedereen erbij we zoeken samen naar oplossingen voor problemen. Met die uitgangspunten in het hoofd kijken we naar de programmabegroting 2018-2021. GroenLinks wil op een aantal belangrijke punten verandering in de koers van het huidige bestuur. Om dat duidelijk te maken hebben we deze alternatieve begroting gemaakt.

Welke verandering is er dan nodig?
In de laatste begroting 2018-2021 legt het college van B&W uit hoe het collegeprogramma van de CU-CDA-GB-D66-PvdA-coalitie verder vorm krijgt en wat dat kost. Er gaan gelukkig veel dingen goed in Ede. GroenLinks Ede heeft waardering voor een aantal stappen in de goede richting, die het huidige college in de afgelopen periode heeft gedaan. Die waardering hebben we ook laten blijken door op die punten constructief samen te werken met alle partijen, maar voor de komende raadsperiode willen we dat een aantal bakens worden verzet.

We willen

  • dat alle mensen met een bestaansminimum in Ede een fatsoenlijk bestaan kunnen blijven opbouwen. We willen zorgen voor betaalbare woningen, regelluwe bijstandsregelingen, effectiever armoedebeleid, en het actief voorkomen en bestrijden van schuldensituaties.
  • dat mensen professionele zorg blijven krijgen, die nodig is wanneer ze niet zelfredzaam zijn. Maatwerk en persoonlijke aandacht blijven leidend en niet het (minder) beschikbare geld.
  • dat maatregelen tegen klimaatverandering centraal komen te staan in ons beleid en dat het veranderingstempo fors omhoog gaat. De gemeente heeft volgens GroenLinks daarin een belangrijke voorbeeldfunctie. Ze zal inwoners - waar mogelijk – helpen bij de noodzakelijke aanpassingen (ook financieel). Het beleid van vooral informeren en faciliteren, terwijl dan verwacht wordt dat inwoners het verder wel zelf gaan oplossen, werkt niet snel genoeg.
  • dat het gemeentebestuur sterk inzet op schone lucht, een schone omgeving en versterking van het groen, dus willen we: een sterke verschuiving naar schoon vervoer en minder asfalt; geen vliegverkeer, maar meer fietsverkeer; versterking van het groen in plaats van vrije bomenkap; en een adequate aanpak van fijnstof langs wegen en in het agrarische gebied.
  • dat de communicatie met onze burgers sterk wordt verbeterd, in plaats van de tijd- en geldverslindende citymarketing. We willen experimenten met volwaardige vormen van burgerinvloed en burgerbegrotingen, zodat burgers meer zeggenschap krijgen over hun eigen omgeving.

In deze alternatieve begroting 2018-2021 geven we per onderdeel aan welke budget-wijzigingen GroenLinks daarvoor nodig vindt en hoe we die willen financieren. Verbinding hoort ook onderdeel te zijn van onze bestuurscultuur. We hopen deze koers dan ook in goede samenwerking met andere raadsfracties te kunnen realiseren.

Via de link onder dit artikel kunt u onze alternatieve begroting inzien/lezen. Wij nodigen u uit op onze facebook-pagina te laten weten wat u van onze alternatieve begroting vindt.

Lees verder

Kom op 11 november naar Lelystad Airport en laat je stem horen!

GroenLinks Ede is tegen de geplande laagvliegroutes over de Veluwe omdat daarmee natuur en woongenot worden opgeofferd zodat Lelystad Airport kan worden geopend. Een fatsoenlijke MER ontbreekt. GroenLinks wil eerst een goed onderzoek en daarna een herindeling van het luchtruim boven Nederland voordat er wordt gevlogen. Op 11 november organiseren 4 actiegroepen een manifestatie op Lelystad Airport. GroenLinks Ede ondersteunt de oproep door burgers op te roepen in beweging te komen tegen de slechte laagvliegroutes-plannen.

Informatie:
Wat: Manifestatie tegen laagvliegroutes
Waar: Lelystad Airport
Wanneer: Zaterdag 11 november
Tijdstip: 10.00 verzamelen, duurt tot 12.00
Meenemen: Iets om op te blazen, we gaan Lelystad Airport afblazen!

 

Lees verder

Reactie GroenLinks op Programmabegroting 2018-2021

Het huidige College heeft haar laatste Programmabegroting (2018-2021) met de Raad gedeeld. Alle politieke partijen in de Raad hebben afgelopen donderdag (26 oktober) de mogelijkheid gekregen te reageren. Onze fractievoorzitter, Ellen Out, heeft namens GroenLinks Ede haar reactie gegeven. Via de link kunt u de Programmabegroting 2018-2021 inzien. Lees hieronder meer. 

Lees verder

Geen laagvliegroutes boven de Veluwe!

GroenLinks Ede is pertinent tegen laagvliegende vliegtuigen over de Veluwe en Ede! Dit is bijzonder slecht voor gezondheid, leefbaarheid, natuur, milieu, onze economie (toerisme) en, niet in de laatste plaats voor de veiligheid! Met de meest plannen voor Lelystad Airport zou Ede zowel de aankomende als vertrekkende vliegtuigen laag over krijgen. In totaal 80.000 inwoners in de gemeente Ede krijgen hier dan last van. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast en luchtvervuiling door uitlaatgassen. Ellen Out legt uit hoe het in elkaar zit en wat wij er aan doen.

Lees verder

Pagina's