Nieuws

Reactie GroenLinks op de Perspectiefnota 2018-2021

Gisterenavond besprak de gemeenteraad de laatste Perspectiefnota van het huidige college. Daarin worden de doelstellingen voor de komende jaren vastgelegd en financiëel onderbouwd. GroenLinks heeft gisteren in de raadszaal haar reactie op deze nota gegeven. Kern van het betoog: Er wordt veel geld uitgegeven om Ede "op de kaart" te zetten en economische groei te bevorderen, terwijl op voorzieningen voor eigen inwoners wordt bezuinigd en onvoldoende wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld sociale woningbouw, duurzaamheid en natuur. Dat moet echt anders!

In dit artikel leest u de volledige bijdrage van onze fractievoorzitter Ellen Out en daarin is ook een link naar de perspectiefnota zelf opgenomen.

Lees verder

Opiniestuk: GroenLinks wil meer aandacht voor de positie van LHBTI'ers

GroenLinks Ede heeft in november 2016 een motie ingediend waarmee zij het college van Burgemeester en Wethouders verzoekt om voor Ede een samenhangend LHBTI- beleid te ontwikkelen. Directe aanleiding hiervoor waren de afwijzing van ons voorstel om op Coming Out Dag (11 oktober) de Regenboogvlag te hijsen en de plotselinge sluiting van de toegang tot de homo-ontmoetingsplek (HOP) Ginkelse Zand. Het eerste werd door sommige partijen afgedaan als een loos symbolisch gebaar, het tweede zou niets te maken hebben met de acceptatie van homo’s. Wij denken daar anders over.

De LHBTI- motie werd door bijna de hele gemeenteraad gesteund. Alleen de SGP stemde tegen. Bij raad en college was nog wel wat twijfel over de noodzaak van een dergelijk beleid. Stoppen we mensen niet te veel in een hokje? Hoe ziet een dergelijk beleid er dan uit? Hebben we het niet al afdoende geregeld via wetgeving en het meldpunt discriminatie? Desondanks stemde de meerderheid voor en is het college verzocht voor 1 juli 2017 met een voorstel naar de raad te komen.

lees hieronder verder

Lees verder

GroenLinks wil duidelijkheid inzake Skaeve Huse

De gemeente Ede wil zeven Skaeve Huse in de gemeente bouwen. Dit op advies van het RIBW, de GGD en het Leger des Heils. Zij monitoren de ontwikkeling van de doelgroep. GroenLinks ondersteunt deze wens, want iedereen telt mee in deze samenleving, dus ook mensen die buitenslapen, zorg mijden, uit huis zijn gezet (om welke reden dan ook) en chronische zorgcliënten die niet in een groep passen. Op 30 juni 2016 heeft de raad besloten dat er budget moest worden gemaakt voor dit Deense concept en dat er moest worden gezocht naar een locatie. GroenLinks vindt dat de zoektocht te lang duurt. Nadat eerder Veldhuizen afviel als locatie, zijn er nu twee locaties in beeld. GroenLinks wil dat er knopen worden doorgehakt. Lees hieronder verder. 

Lees verder

Wethouder, waarom zijn wij geen Green Deal-gemeente?

Het kabinet heeft een "Green Deal" gesloten met 31 gemeenten, 12 provinciën, 5 netbeheerders en VNG waardoor die gemeenten in staat worden gesteld om een aantal woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Gemeente Ede heeft - tot onze teleurstelling - zich hier niet bij aangesloten. We hebben een motie gemaakt waarin het college wordt gevraagd zoveel mogelijk onderdelen van deze Green Deal in Ede te implementeren. De motie is mede ingediend door ChristenUnie, CDA, PvdA en Fractie Alexander Vos de Wael. De motie is aangenomen tijdens de behandeling van de Stadsvisie 2030 en we hopen dat de inhoud ervan bijdraagt tot versnelling van duurzame verwarming in gemeente Ede.

Lees verder

GroenLinks wil opheldering lozing vervuilde ENKA pluim

De GroenLinksfracties in Wageningen, Ede en de Provincie Gelderland hebben samen vragen gesteld over het voornemen om vervuild grondwater van het voormalige ENKA-terrein ongezuiverd te lozen op de Neder-Rijn in Wageningen. End-of-pipe oplossingen zijn volgens GroenLinks niet acceptabel in de 21e eeuw. GroenLinks maakt zich onder andere zorgen over de effecten op natuurgebieden die stroomafwaarts van de lozingsplek liggen, zoals de Blauwe Kamer.

Lees verder

GroenLinks & PvdA stellen vragen over kostendelersnorm

De Partij van de Arbeid Ede en GroenLinks/PE maken zich zorgen over de uitwerking van de zogeheten kostendelersnorm. Deze regeling uit 2015 bepaalt dat de hoogte van de bijstandsuitkering afhangt van het aantal medebewoners ouder dan 21 jaar. Hoe meer medebewoners hoe lager de bijstandsuitkering, of de medebewoners nu werken of niet. Vooral gezinnen, mantelzorgers en jongeren dreigen hierdoor niet meer rond te kunnen komen. Lees hieronder meer.

Lees verder

Pagina's