Nieuws

Van 2 naar 4 zetels...

We zijn er nog een beetje stil van. Wat een verkiezingsuitslag! GroenLinks kreeg het vertrouwen van 9,6% van de Edese kiezers en daarmee verdubbelen we ons aantal zetels in de gemeenteraad. Fantastisch! #veranderingbeginthier

Gezamelijke actie tegen laagvliegroutes in Renkums Beekdal

GroenLinks Ede, Renkum en Wageningen organiseerden op zaterdag 10 maart vanaf 15:15u een Stiltetocht in het natuurgebied Renkums Beekdal om te laten zien dat niemand hier de laagvliegroutes van Lelystad Airport wil, niet boven kwetsbare natuur, niet boven landelijk gebied en niet boven onze woonwijken. Suzanne Kröger, Tweede kamerlid van GroenLinks en onze drie fractievoorzitters in de gemeenten Ede, Renkum en Wageningen waren erbij.  Klik op de video van de stiltetocht te bekijken.

Lees verder

Stem NEE tegen de sleepwet

Op 21 maart is er een referendum waarbij je vóór of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunt stemmen, ook wel de “sleepwet” genoemd. GroenLinks roept je op om tegen deze wet te stemmen. Geheime diensten kunnen met een digitaal sleepnet zomaar communicatie aftappen van onschuldige mensen. Het kan o.a. een risico worden voor journalisten, vakantiegangers en onze vrijheid van meningsuiting.

Lees verder

Zorgen over veiligheid recreanten en omwonenden vuilnisbelt-terrein in Wekerom

Voor GroenLinks is een gezonde natuur en gezonde leefomgeving van groot belang. Over de voormalige vuilstortplaats in Wekerom maken we ons zorgen. De vuilnisbelt van Wekerom wordt tegenwoordig gebruikt als recreatief terrein. Het terrein boven op de berg van afval is in gebruik voor mountainbikers, wandelaars en paardrijders. Professioneel onderzoek geeft aan dat de deklaag onvoldoende is. Bovendien is er onlangs verontreinigd grondwater geconstateerd, waardoor we ons zorgen maken over de gezondheid van omwonenden. GroenLinks heeft deze week raadsvragen gesteld. We zijn benieuwd naar de antwoorden. 

Lees verder

Betere luchtkwaliteit in de wijken noodzakelijk

Metingen in de wijken Maandereng en Rietkampen tonen aan dat de luchtkwaliteit daar niet goed is. Er zit te veel fijnstof in de lucht en dat is slecht voor de gezondheid van de wijkinwoners. Dat wordt o.a. veroorzaakt door het autoverkeer op de A12/A30. Het is duidelijk dat fijnstof veel gevaarlijker is voor de gezondheid dan tot nu toe werd aangenomen. GroenLinks stelde hier in oktober al vragen over aan het College van B&W. Nu doen we dat opnieuw, want het probleem is te belangrijk om op onze handen te gaan zitten. We vragen de wethouder nu concreet om er voor te zorgen dat de maximum snelheid op de snelwegen rond Ede omlaag gaat. Dat zal al behoorlijk verschil maken.

Lees verder

Pagina's