Nieuws

Bestuursakkoord 2018-2022

Op 17 mei is het concept-bestuursakkoord 2018-2022 van GroenLinks, Christenunie, CDA, Gemeentebelangen en VVD door de formateur aangeboden aan de gemeenteraad. Basiswaarden uit het GroenLinksprogramma "Verbinden/Iedereen hoort erbij", "duurzaamheid" en "meer directe invloed van inwoners op besluiten" liggen ook als uitgangspunten onder dit bestuursakkoord.
Het is dus niet verwonderlijk dat hierin veel concrete punten uit ons verkiezingensprogramma zijn terug te vinden. We zijn daar heel blij mee. Wil je zien wat van onze speerpunten in dit concept bestuursakkoord staan, lees dan verder.  
 

Lees verder

Wethouderskandidaten gepresenteerd

Op dinsdag 8 mei werd bekend wie de nieuwe wethouderskandidaten zijn. Geheel omgeven door mooi voorjaarsgroen en meest links op de foto (hoe kan het ook anders) is onze kandidaat wethouder Lex Hoefsloot.
Lex Hoefsloot woont in Bennekom en was eerder wethouder namens GroenLinks in Wageningen. Welke portefeuilles onze wethouder zal gaan behartigen was op moment van presentatie nog onderdeel van de onderhandelingen.
De overige kandidaat-wethouders zijn (van links naar rechts) Hester Veltman (VVD), Willemien Vreugdehil (CDA), Peter de Pater (Gemeentebelangen) en Leon Meijer (Christenunie). 

Lees verder

Van 2 naar 4 zetels (en hoe nu verder?)

We zijn er nog een beetje stil van. Wat een geweldige verkiezingsuitslag! GroenLinks kreeg het vertrouwen van 9,6% van de Edese kiezers en daarmee verdubbelen we ons aantal zetels in de gemeenteraad. #veranderingbeginthier

Onze inzet is om een gemeentebestuur te vormen wat een evenwichtige afspiegeling is van de Edese politieke verhoudingen. We willen graag onderdeel uitmaken van zo'n bestuur, maar wel op voorwaarde dat onze waarden en speerpunten herkenbaar in een onderhandelingsakkoord worden opgenomen. Allereerst is gekeken naar de bereidheid van partijen om met elkaar samen te werken. Twee informateurs hebben op 10 april aan de gemeenteraad gerapporteerd dat met ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 zou kunnen. Kort daarna trok D66 zich terug en is de VVD gaan deelnemen aan de formatiegesprekken. De verwachting is dat deze partijen in de 2e helft van mei een coalitie-convenant zullen presenteren.

Lees verder

Gezamelijke actie tegen laagvliegroutes in Renkums Beekdal

GroenLinks Ede, Renkum en Wageningen organiseerden op zaterdag 10 maart vanaf 15:15u een Stiltetocht in het natuurgebied Renkums Beekdal om te laten zien dat niemand hier de laagvliegroutes van Lelystad Airport wil, niet boven kwetsbare natuur, niet boven landelijk gebied en niet boven onze woonwijken. Suzanne Kröger, Tweede kamerlid van GroenLinks en onze drie fractievoorzitters in de gemeenten Ede, Renkum en Wageningen waren erbij.  Klik op de video van de stiltetocht te bekijken.

Lees verder

Stem NEE tegen de sleepwet

Op 21 maart is er een referendum waarbij je vóór of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunt stemmen, ook wel de “sleepwet” genoemd. GroenLinks roept je op om tegen deze wet te stemmen. Geheime diensten kunnen met een digitaal sleepnet zomaar communicatie aftappen van onschuldige mensen. Het kan o.a. een risico worden voor journalisten, vakantiegangers en onze vrijheid van meningsuiting.

Lees verder