Nieuws

Zorgen over veiligheid recreanten en omwonenden vuilnisbelt-terrein in Wekerom

Voor GroenLinks is een gezonde natuur en gezonde leefomgeving van groot belang. Over de voormalige vuilstortplaats in Wekerom maken we ons zorgen. De vuilnisbelt van Wekerom wordt tegenwoordig gebruikt als recreatief terrein. Het terrein boven op de berg van afval is in gebruik voor mountainbikers, wandelaars en paardrijders. Professioneel onderzoek geeft aan dat de deklaag onvoldoende is. Bovendien is er onlangs verontreinigd grondwater geconstateerd, waardoor we ons zorgen maken over de gezondheid van omwonenden. GroenLinks heeft deze week raadsvragen gesteld. We zijn benieuwd naar de antwoorden. 

Lees verder

Betere luchtkwaliteit in de wijken noodzakelijk

Metingen in de wijken Maandereng en Rietkampen tonen aan dat de luchtkwaliteit daar niet goed is. Er zit te veel fijnstof in de lucht en dat is slecht voor de gezondheid van de wijkinwoners. Dat wordt o.a. veroorzaakt door het autoverkeer op de A12/A30. Het is duidelijk dat fijnstof veel gevaarlijker is voor de gezondheid dan tot nu toe werd aangenomen. GroenLinks stelde hier in oktober al vragen over aan het College van B&W. Nu doen we dat opnieuw, want het probleem is te belangrijk om op onze handen te gaan zitten. We vragen de wethouder nu concreet om er voor te zorgen dat de maximum snelheid op de snelwegen rond Ede omlaag gaat. Dat zal al behoorlijk verschil maken.

Lees verder

GroenLinks Ede - Nieuwjaarsreceptie

GroenLinks Ede heeft op vrijdag 12 januari tussen 16:00-19:00 uur haar nieuwjaarsreceptie. Je bent van harte welkom in de bovenzaal van Café Substitute aan het Museumplein in Ede.

Behoud gezonde volwassen bomen

GroenLinks wil groene, schone dorpen en wijken in onze gemeente. Veel inwoners zijn terecht trots op hun mooie groene straten. Bomen en groen-voorzieningen in je wijk zijn belangrijk voor gezonde lucht, minder fijnstof, verkoeling en goede afwatering. Wij willen het groen in onze gemeente daarom verder uitbreiden en volwassen bomen beschermen tegen onnodige kap. We hebben ze hard nodig. De gemeente heeft echter laten weten dat ze van plan is om binnenkort volwassen en gezonde bomen te gaan kappen op de van Heeckerenlaan en de Eikenlaan. GroenLinks wil het behoud van deze bomen en onze fractievoorzitter Ellen Out heeft daarover raadsvragen gesteld.

Lees verder

Gaat het wel goed met de jeugdhulpverlening?

GroenLinks wil goede zorg voor jong en oud. Maar onlangs verschenen publicaties over een groot onderzoek waaruit blijkt dat er forse problemen zijn in uitvoering van de jeugdhulpverlening in Nederland. Volgens journalisten weigerde Ede informatie te verstrekken voor dit onderzoek, omdat het verstrekken van gegevens “meer vragen zouden oproepen dan inzichten geven’”. Dat is een wat vreemde reactie.

Onze fractievoorzitter wil weten hoe het zit en heeft hierover raadsvragen gesteld. 

Lees verder

Schone lucht voor al onze inwoners

GroenLinks wil schone lucht voor al onze inwoners. We schrokken dus nogal van de recente metingen van de Gelderse Gezondheids Dienst. Daaruit bleek dat de luchtkwaliteit in de wijken langs onze snelwegen, zoals de Maandereng en de Rietkampen niet al te best was. Ons Raadslid Pieter Gerard van de Berg wilde weten wat het college concreet doet om dit te verbeteren. De antwoorden stellen ons niet gerust.

 

Lees verder