Nieuws

GroenLinks stelt vragen over fijnstof in bebouwde kom

GroenLinks zet zich in voor schone en gezonde lucht.  Helaas behoren de buurten in Ede die dicht tegen de A12 en A30 aanliggen tot de buurten die de slechtste luchtkwaliteit van Gelderland hebben voor wat betreft fijnstof (vergelijkbaar met delen van Arnhem en Nijmegen, zowel voor PM 10, PM 2,5 als stikstofdioxide). Op de kaarten-site van de provincie Gelderland (zie link bij dit artikel) wordt aangegeven wat de gemeten fijnstof is per buurt. Ons raadslid Pieter Gerard v.d. Berg heeft het gemeentebestuur gevraagd, welke actie wordt ondernomen om hier verbetering in aan te brengen. Wij hopen u op korte termijn te kunnen informeren over de antwoorden op deze vragen. Lees hieronder meer.

Lees verder

Ledenvergadering GroenLinks Ede stelt verkiezingsprogramma vast

Op dinsdagavond 10 oktober hebben de leden van GroenLinks Ede het verkiezingsprogramma 2018-2021 vastgesteld. Alle leden van de afdeling GroenLinks Ede hebben eerder het concept verkiezingsprogramma ontvangen. Een aantal leden hebben  tekstwijzigingen (amendementen) ingediend, waarover is gestemd. De aangenomen tekstwijzigingen worden nu verwerkt door de programmacommissie in het programma. Het definitieve verkiezingsprogramma komt zo snel mogelijk beschikbaar.

 

Oproep van gemeenteraad aan alle inwoners van Ede

Vandaag heeft de voltallige gemeenteraad van Ede de burgers van gemeente Ede opgeroepen naar de informatiebijeenkomst over de vliegroutes van Lelystad Airport te komen. Zie hieronder het persbericht dat vanmorgen bij de lokale/regionale media is aangeboden. 

Lees verder

Vliegroutes over de Veluwe: Wij zijn tegen, U toch ook?

UPDATE 19/09: Door de grote hoeveelheid aanmeldingen zijn alle beschikbare plekken op! Toch roepen wij iedereen op zich aan te melden. Elders werd iedereen binnen gelaten.

In juli heeft de raad een motie van GroenLinks Ede aangenomen. In de motie werd het college opgeroepen in contact te treden met omliggende gemeenten en de provincie. Doel van deze oproep: Gezamenlijk een front vormen tegen de voorgenomen Lelystad Airport vliegroutes over de Veluwe. GroenLinks Ede is tegen deze voorgenomen vliegroutes omdat bewoners met permanente geluidshinder worden geconfronteerd, de natuur (incl. Natura2000 gebied) geluidshinder en milieuschade kan gaan ondervinden en omdat de toeristensector economische schade zou kunnen gaan ondervinden. U heeft de kans om op 27 september a.s. in de Reehorst te laten horen wat u vindt van de voorgenomen vliegroutes over gemeente Ede. U kunt zich aanmelden via de link die is toegevoegd aan dit artikel. 

 

Lees verder

Fipronil in gemeente Ede

Een aantal boerenbedrijven in onze gemeente is stilgelegd nadat het verboden insecticide fipronil is aangetroffen in de eieren en het kippenvlees. Lees hieronder onze reactie op de ontstane situatie.

Lees verder

Nieuw Afvalscheidingsbeleid in Ede

De laatste weken bereiken ons berichten over problemen bij met name de hoogbouw in Ede bij de afvalscheiding. Ook zijn er diverse berichten in de pers gekomen over de problemen en is er zorg over zwerfafval. Lees hieronder onze reactie.

Lees verder