Wethouder Lex Hoefsloot zal na 2,5 jaar de Edese politiek gaan verlaten. De fractie GroenLinks en de wethouder zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de samenwerking helaas moet eindigen. Lex Hoefsloot heeft zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor Ede, maar zijn stijl en werkwijze sluiten niet goed genoeg aan op die van de fractie en op die van de Edese raad. Hierdoor is de politieke effectiviteit om de doelen te bereiken niet voldoende gewaarborgd.

GroenLinks is blij met de resultaten die ondertussen behaald zijn. Bestuur en fractie van GroenLinks danken Lex Hoefsloot voor zijn werk en verdiensten voor de gemeente Ede. 

Voorgenomen datum van vertrek is 8 november aanstaande. GroenLinks zal zo spoedig mogelijk een nieuwe wethouderskandidaat voordragen en zal zorgen voor een soepele overdracht en overgang zodat het college van Ede voortvarend door kan werken aan het uitvoeren van het bestuursakkoord en het besturen van de gemeente.

Lex Hoefsloot: "Ik heb met overtuiging en plezier gewerkt aan een groener en socialer Ede. Op de voor GroenLinks belangrijke thema's heb ik goede resultaten geboekt, zoals: het vernieuwen van het groenbeleid en het opzetten van het bomenfonds. Ik ben trots op het feit dat Ede nu bij de top-gemeenten voor energiebesparing zit en er geen nieuw bedrijfspand meer gebouwd wordt zonder zonnepanelen op het dak. Door heel Ede zijn begeleid-wonen projecten voor kwetsbare mensen gerealiseerd. Het grootschalig opwekken van duurzame energie blijkt, net als in de rest van Nederland, een zeer ingewikkelde kwestie. Dat is teleurstellend voor mij, maar geen reden om op te geven. De klimaatcrisis gaat me aan het hart en daar blijf ik me voor inzetten. Graag had ik mijn werk in het bestuur van Ede voortgezet. Met spijt moet ik helaas constateren dat het hier voor mij eindigt in de Edese politiek."