Ellen Out

Raadslid (fractievoorzitter)

Sinds 2002 woon ik, met man en twee kinderen en met veel plezier, in Ede. Voordien woonden we met name in het westen van het land (Haarlem en Amsterdam).

Aanvankelijk ben ik twintig jaar, zowel praktisch als beleidsmatig, werkzaam geweest binnen de verloskunde. Vanaf 2008 heb ik mij omgeschoold en richt ik mij op leidinggevende functies in het (primair) onderwijs.

Mijn hele leven heb ik mij op enigerlei wijze bezig gehouden met medezeggenschap en bestuurlijke zaken. In Ede heb ik zes jaar het (vice)voorzitterschap vervuld van de Algemene Belangenvereniging Ede Oost (ABEO). In deze rol heb ik regelmatig contact gehad met ambtenaren, raadsleden en wethouders van de gemeente Ede.

Ik ben altijd kritisch geweest en graag in debat gegaan met mijn omgeving maar echt politiek bewust en actief ben ik geworden in mijn Amsterdamse jaren.

Onredelijkheid, onrechtvaardigheid, verspilling en korte termijn plannen maken veel bij mij los en als ik mij eenmaal ergens voor inzet laat ik het niet snel gaan. Ik ga voor een maatschappij waarin iedereen meetelt en naar vermogen aan bijdraagt en waarin zorg voor het milieu en de natuur vanzelfsprekend is.

De vorige raadsperiode ben ik in toenemende mate actief betrokken geraakt bij de fractie van GroenLinks/Progressief Ede. Mede daardoor heb ik de stap gezet om mij verkiesbaar te stellen en mij in te zetten voor Ede in brede zin. 

Mijn belangrijkste aandachtspunten in de gemeenteraad zijn onderwijs, zorg, milieu en natuur, sociale samenhang en de invloed van burgers op beleid. 
Als fractievoorzitter hou ik uiteraard ook de grote lijnen in de gaten en zet ik zoveel mogelijk in op samenwerking met andere fracties en/of inwoners van Ede