Bestuursakkoord 2018-2022

Op 17 mei is het concept-bestuursakkoord 2018-2022 van GroenLinks, Christenunie, CDA, Gemeentebelangen en VVD door de formateur aangeboden aan de gemeenteraad. Basiswaarden uit het GroenLinksprogramma "Verbinden/Iedereen hoort erbij", "duurzaamheid" en "meer directe invloed van inwoners op besluiten" liggen ook als uitgangspunten onder dit bestuursakkoord.
Het is dus niet verwonderlijk dat hierin veel concrete punten uit ons verkiezingensprogramma zijn terug te vinden. We zijn daar heel blij mee. Wil je zien wat van onze speerpunten in dit concept bestuursakkoord staan, lees dan verder.  
 

Hierboven zie je een overzicht van maar liefst 21 belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma, die een plek hebben gekregen in dit bestuursakkoord. Er zijn er nog veel meer, maar dat pastte allemaal niet op één A4tje. (Klik in je browser op menu beeld/weergave en kies groter/zoom in om de tekst groter op het scherm te krijgen). Wil je alles weten, lees dan het hele bestuursakkoord. Je kunt het downloaden via de link onderaan deze tekst.

Een coalitie met 4 andere partijen betekent ook dat er zaken in een bestuursakkoord terecht komen, die belangrijk zijn voor andere partijen, maar waar GroenLinks wat minder mee heeft. Zoals de formateur het terecht verwoord :"Het mooie van dit akkoord is dat het DNA van alle partijen goed herkenbaar is". Het bestuursakkoord is in bijzonder goede sfeer tot stand gekomen, met respect voor elkaars belangen. Dat geeft veel vertrouwen in de samenwerking die nodig zal zijn om met deze coalitie goede dingen voor Ede te gaan doen.

Op 7 juni 2018 is in de gemeenteraad over dit bestuursakkoord gedebateerd. Vanuit de oppositiepartijen zijn nog wijzigingsvoorstellen aangedragen en een deel daarvan heeft nog een plek gekregen in dit akkoord.

Sommige zaken die wij in ons verkiezingsprogramma hadden staan, kregen geen plek in dit akkoord, zoals experimenten met het basisinkomen. De nieuwe minister van SZW heeft duidelijk gemaakt dat daar de komende jaren geen ruimte voor zal worden geboden. Dan heeft het ook weinig zin om dat op te nemen.  

Maar over het geheel genomen is veel van het GroenLinks gedachtengoed in dit akkoord herkenbaar. Belangrijke onderwerpen als Klimaat, Energietransitie, klimaatbestendige wijken, afval, milieu, inclusie, communicatie en burgerparticipatie zijn bovendien onderdeel van de portefeuille van de GroenLinks-wethouder Lex Hoefsloot. Daarmee kunnen we de komende vier jaar grote stappen de goede richting in gaan maken.