Hieronder kun je de bijdrage van GroenLinks/PE lezen, die bij de oordeelsvormende vergadering van 25 juni 2015 is uitgesproken door onze fractievoorzitter Ellen Out.

Voorzitter,

De achterban van GL/PE is niet eensgezind als het gaat om de zondagsopenstelling van winkels. Enerzijds zijn wij geen fan van de 24 uurs economie. Wij zijn eerder voor consuminderen dan voor consumeren. Af en toe even rust is goed voor mens en milieu.

Aan de andere kant zijn wij ook geen principieel tegenstander en vinden wij dat ondernemers zelf moeten kunnen bepalen of zij al dan niet open gaan. De 24 uurs economie is namelijk al volop een feit; door internet, internationalisering en globalisering zijn tijd en plaats relatieve begrippen geworden.
Zelfs als we het in eigen land of meer bepaald, regionaal en lokaal houden, is er naast de medische- technische en andere hulpdiensten, een haast onuitputtelijke lijst van ondernemingen die op zondag open zijn. Theaters, bioscopen, musea, attractieparken, zwembaden, sportscholen, horeca, campings, stations, tankstations, De Fietser......

En wat de retail betreft: landelijk en dus ook aangrenzend aan Ede, wemelt het van de koopzondagen ...

 

Ik wil nog even stilstaan bij de kleine ondernemers, ik winkel veel in Ede; zij zeggen vrijwel zonder uitzondering dat zij behoefte hebben om op zondag open te kunnen. Ze willen namelijk absoluut niet dat voor hen bepaald wordt hoe zij hun bedrijf voeren.

 

GroenLinks/PE is wel duidelijk een voorstander van referenda. Wij vinden het belangrijk dat inwoners mee kunnen denken en besluiten over maatschappelijke onderwerpen.

In dit specifieke geval gaat het om een onderwerp dat sterk leeft, waar veel mensen een mening over hebben en waarbij de tegenstellingen groot zijn.

Voor onze fractie is de uitslag van het referendum leidend. Als je mensen vraagt zich ergens over uit te spreken dan moeten ze serieus worden genomen.

Dit betekent niet perse dat de uitslag letterlijk moet worden gevolgd. Het referendum is richtinggevend en wij zien het als onze taak om hier politieke verantwoordelijkheid te nemen.

Maar, om vragen voor te zijn: als er uit dit referendum een onomstotelijk 'nee' was gekomen hadden wij hier goed mee kunnen leven.

 

Door de opzet dan dit referendum (overigens een voorstel van het college/de coalitiepartijen); meerdere vragen en stemming per kern is er echter goed te differentiëren.

 

Tot nu toe duiden wij de uitkomsten als volgt:

Ede breed komt er op alle vragen een meerderheid voor 'nee' uit.

Echter er is een duidelijk onderscheid tussen de buitendorpen en de kern Ede, met een soort middenpositie voor Bennekom.

 

Aangezien er bewust per kern is geregistreerd, dient wat ons betreft de uitslag ook als zodanig te worden geïnterpreteerd.

De uitslag van het referendum is volgens ons als volgt:

1. De buitendorpen (ongeveer 9000 geldige stemmen) hebben een heldere boodschap afgegeven: zij willen geen enkele vorm van zondagsopening.

2. Bennekom (ruim 5000 geldige stemmen) stemt overwegend 'nee' maar er is ook een flinke groep voorstanders.

3. In de Kern Ede (ruim 24.000 geldige stemmen) is er:

- ruim 54% voor in ieder geval 12 zondagen in heel Ede

- 51% voor alle zondagen de supermarkten en bouwmarkten en 60% voor maximaal 12 zondagen

- 57,5% voor 12 zondagen alle winkels in het Centrum.

 

Als je de uitslagen letterlijk neemt komt dit neer op:

In de Kern Ede: alle zondagen de super -en bouwmarkten open + alle andere winkels maximaal 12x per jaar (vrij in te vullen).

Echter de bereidheid om open te gaan lijkt (volgens I&O research) bij winkeliers in Ede Centrum beduidend groter (60%) dan in de rest van Ede. Het onderzoek dat de ondernemers vorig jaar zelf hebben uitgevoerd laat zelfs een hoger percentage zien.

Dit aspect zou wat ons betreft zeker moeten worden meegewogen bij een uiteindelijk voorstel. Voor wat betreft personeel is in dit onderzoek overigens maar 18% respons geweest. Dit lijkt ons erg mager om op te bouwen maar de positie van het personeel is voor ons zeker een belangrijk aandachtspunt. Ook dit moet dus in een uiteindelijk raadsvoorstel worden verwerkt.

Evenals de positie van bewoners van de winkelgebieden. Leefbaarheid en veiligheid moeten gegarandeerd zijn.

Wij willen de komende week graag met andere fracties in gesprek om te zoeken naar een meerderheid voor een raadsvoorstel waarbij recht wordt gedaan aan alle betrokkenen en belangen en waarbij de uitkomst zoveel mogelijk wordt gerespecteerd