Bio-energie: de oplossing of verergering van het probleem?

Duizenden huizen en bedrijven in Ede zijn inmiddels aangesloten op het Edese warmtenet. Het net krijgt warmte van 2 centrales waar resthout uit onze bossen en tuinafval wordt verbrand. Dit zou bijdragen aan vermindering van CO2-uitstoot en dus bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.
Maar is dat wel zo? Want door houtverbranding komt meer CO2 in de lucht dan via gasverwarming.  En wat betekent het uiteindelijk voor dieren en planten als resthout niet via de natuurlijke weg kan wegrotten? Ons raadslid Pieter Gerard van de Berg en de fractie Vos de Wael willen het naadje van de kous weten en we hebben samen hierover raadsvragen gesteld aan het college van B&W. 

 

Het is de bedoeling dat we – ook in Ede - zo snel mogelijk overstappen op vormen van schone energie.  Dan komt er minder CO2 in de lucht en dat is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. De gemeente Ede heeft hiervoor een plan gemaakt. De aanleg van het Ede warmtenet is een belangrijk project uit dat plan. De bedoeling is dat over 4 jaar zo’n 20000 woningen en bedrijven op dit net zijn aangesloten. Dan gebruiken die woningen dus geen aardgas meer. De warmte komt dan van zogenaamde bio-energie-centrales, die worden gestookt met resthout uit onze eigen bossen en tuinafval. We hebben nu twee van die centrales.

Waarom is een bio-energiecentrale “duurzaam”?
Volgens de Europese regelgeving produceert een bio-energiecentrale “duurzame energie”. Door het verbranden van hout komt weliswaar CO2 in de lucht. Maar planten en bomen hebben CO2 nodig om te groeien. Die bomen en planten halen die CO2 dus weer uit de lucht.
De redenering is dat dan hetzelfde gebeurt als in de natuurlijke kringloop. Als je het resthout en tuinafval gewoon laat liggen, dan gaat het rotten en ook dan komt uiteindelijk dezelfde hoeveelheid CO2 in de lucht. Dus het maakt eigenlijk niet uit of je het laat liggen of gebruikt als brandstof. Daarom hoeft de overheid deze CO2 uitstoot niet eens mee te rekenen. Alles wat je erin stopt, gaat er ook weer uit.

Klopt die redenering wel?
In de media worden steeds meer vraagtekens gezet bij deze redenering. Want het wegrotten van hout is een proces van vele jaren, terwijl bij verbranding van hout alle CO2 in een klap de lucht in gaat. Bovendien wordt die CO2 niet meteen opgenomen door bomen en planten. Schatting is dat dit een proces van 20 tot 100 jaar is. In de Edese situatie is het bovendien zo dat gasverwarming wordt vervangen door houtgestookte verwarming. Daarmee komt minstens 2x zoveel CO2 in de lucht als met het verbranden van aardgas.
We brengen dus op korte termijn veel CO2 extra in de lucht, terwijl het heel lang duurt om dat weer kwijt te raken. De komende jaren zorgt dit juist voor vermeerdering, terwijl snelle vermindering bittere noodzaak is.
Op papier gaat het goed, maar in de praktijk wordt het erger.

Wat zijn de gevolgen voor natuur en biodiversiteit?
Rottend hout en bladeren leveren uiteindelijk weer voedingstoffen voor bodem en dierenleven. Als teveel resthout wordt weggehaald uit onze bossen, welke gevolgen heeft dat dan voor de kwaliteit van onze bossen en het dierenleven wat daarvan afhankelijk is? Zal de biodiversiteit daar schade van ondervinden? We weten er eigenlijk nog onvoldoende van.

Hoe lossen we het op?
Wij keren ons niet tegen de aanleg van een warmtenet, maar naar onze mening moet wel zo snel mogelijk worden gezocht naar warmtebronnen die veel minder CO2-uitstoot veroorzaken dan het verstoken van biomassa. Je kunt ook aan de andere kant beginnen en op grote schaal zorgen voor nieuwe bomen-aanplant, zodat de opname-capaciteit van de natuur aanzienlijk wordt vergroot.

Graag willen we van het college weten wat de gevolgen zijn van het huidige beleid, welke mogelijkheden er zijn om eventuele problemen op te lossen en op welke termijn deze oplossingen kunnen worden geboden  en actie kan worden ondernomen.

Daarom hebben we in samenwerking met de fractie A. Vos de Wael vragen gesteld aan het college, die u hier kunt downloaden en lezen.  Uiteraard zullen we ook op deze website weer de antwoorden publiceren.

Interview met Pieter Gerard van de Berg over de bio-energiecentrales op Ede-FM