GroenLinks raadslid Peter van Leusden
GroenLinks raadslid Peter van Leusden

Burgerparticipatie gaan we beter regelen!

Op 11 oktober werd een GroenLinks-motie raadsbreed aangenomen, waarin het college opdracht kreeg om burger-participatie op korte termijn beter te gaan regelen. 
De directe aanleiding was de onvrede over de uitkomst van het participatieproces met omwonenden van de Oude Bennekomseweg en Emmalaan voor een aanleg van een fietsroute met veilige oversteek over de Emmalaan. Reden voor ons raadslid Peter van Leusden om het initiatief te nemen voor de motie, die door 7 andere partijen werd mee ingediend en uiteindelijk met algemene stemmen door de raad werd aangenomen.
Onze eigen wethouder, Lex Hoefsloot, is verantwoordelijk voor participatie-beleid en kan hiermee nu praktisch aan de slag, om ervoor te zorgen dat de samenwerking tussen inwoners en gemeente inderdaad op korte termijn écht beter wordt.

Het participatieproces begon al moeizaam. In 2016 bleken plannen te worden gemaakt voor een fietstunnel onder de Emmalaan, maar omwonenden waren niet bij de planvorming betrokken. Voor GroenLinks was dit destijds aanleiding om het initiatief te nemen voor een motie met de opdracht aan het college om met de omwonenden in gesprek te gaan. Ook die motie werd raadsbreed gesteund. Ruim anderhalf jaar is in een werkgroep met omwonenden gezocht naar mogelijke varianten. Uiteindelijk bleven er 2 over: een variant over de oude Bennekomseweg en een variant langs de Klinkerbergerweg.

Die laatste variant had de voorkeur van de omwonenden, maar volgens informatie van de gemeente zou die variant ruim 6 miljoen gaan kosten, terwijl de variant over Oude Bennekomseweg grofweg voor de helft van dat bedrag kon worden aangelegd. De gemeenteraad koos op 11 oktober voor de goedkopere variant en dat was dus niet wat de omwonenden wilden. Ook onze fractie vond het verschil in kosten groot. We hebben eerst nagevraagd wat de onderbouwing was van het verschil en of er dat verschil kleiner te maken was. Dat verschil bleek onoverbrugbaar. Bovendien waren de kosten € 2,1 miljoen meer dan het bedrag wat de gemeenteraad hiervoor in 2016 had uitgetrokken. 

We hechten veel waarde aan inbreng van omwonenden, maar dit was voor onze fractie, maar een dergelijk groot verschil in kosten is voor onze fractie “een brug te ver”. Dus heeft ook onze fractie gekozen voor de goedkopere variant, die overigens door de fietsersbond werd gekozen als verkeerstechnisch de beste variant.

Maar door het besluit van het college om niet de voorkeursvariant van de bewoners over te nemen ontstond veel commotie en grote teleurstelling onder de omwonenden. GroenLinks is van mening dat meer duidelijkheid vooraf over de te nemen stappen en te stellen voorwaarden rond zo’n proces veel problemen had kunnen voorkomen. Vandaar dat we de motie hebben ingediend.

Wij zijn blij dat de gemeenteraad wil dat er lessen uit deze situatie worden getrokken en onze motie unaniem werd aanvaard. We hopen daarmee te voorkomen dat zoiets zich in de toekomst herhaald.
De mede-dienders zijn ChristenUnie, CDA, D66, EdeNU, D66, PvdA en Burgerbelangen