Groenlinks teleurgesteld over onbegrip voor energiearmoede in gemeenteraad.

Veel mensen met een smalle portemonnee hebben nu al moeite met het betalen van de energierekening. De omschakeling naar schone energie-opwekking en zoveel mogelijk energie besparen is dringend noodzakelijk. Maar tot nu toe kunnen mensen die wat meer geld hebben, wél hun huis isoleren of wél zonnepanelen leggen, waardoor hun energiekosten over een tijdje zelfs omlaag gaan. Maar veel huurders kunnen dat niet of nauwelijks.

GroenLinks wil dat het college inzichtelijk maakt hoe Edese gezinnen in hun portemonnee worden geraakt door die energiemaatregelen en gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn om de lasten voor de energie-omslag naar schone energie eerlijker te verdelen. We dienden daarvoor bij de begrotingsvergadering een voorstel in, maar dat kon niet rekenen op steun van een meerderheid in de gemeenteraad.

“Zeer teleurstellend” noemt Groenlinks raadslid Peter van Leusden de stemming over de GroenLinksmotie over “energie-armoede voorkomen” in de raadsvergadering van 15 november. Hij is blij met de steun van D66 en Partij van de Arbeid, die de motie mede hebben ingediend, maar hoopt dat de andere partijen in de gemeenteraad in de komende tijd gaan inzien dat verdere scheefgroei in de energielasten niet acceptabel is en wellicht doorslaggevend zal zijn voor het draagvlak voor de energie-omslag.