GroenLinks voor omvangrijk fietsplan Ede

Deze week is het nieuwe Fietsplan Ede in de gemeenteraad besproken. De wethouder heeft een Fietsplan opgesteld met hulp van inwoners en organisaties als de Fietsersbond. De Raad kan kiezen uit drie scenario's gebaseerd op investeringsbedragen die zouden moeten worden gedaan. De eerste optie is een investering van 10 miljoen euro over de komende tien jaar (wat min of meer overeenkomt met de huidige uitgaven); de tweede optie is een investering van 20 miljoen euro over tien jaar en de derde optie is een een investering van 30 miljoen over tien jaar uitgesmeerd. Leest u hierin de reactie van GroenLinks/PE op de voorgestelde plannen.

Voor ons ligt een uitstekend plan. Met recht mag er gezegd worden dat de wethouder gezorgd heeft voor een plan waarmee we de fietsers in Ede vooruit helpen. Er is goed geluisterd naar de inwoners en organisaties zoals de Fietsersbond die opkomen voor de belangen van fietsers in onze gemeente. Het zal u dan ook niet verbazen dat onze fractie vooral erg vóór dit plan is en wil graag maximale invulling geven voor dit plan: ruim baan voor de fiets in Ede.
 
Dit plan sluit ook goed aan bij de moties over fietsplan en de Motie Ede Fietsstad van de raad. Beide moties geven duidelijk de wil aan van de raad om de fietser serieus te gaan nemen en de fiets te zien als een belangrijk middel voor het realiseren van doelstellingen uit bijvoorbeeld het duurzaamheidsbeleid en de Visie2025. Fietsen is gezond, duurzaam en zorgt voor beweging en de burger van Ede vindt dat ook. Ik citeer even uit het inwonerspanel: "Veel frequente fietsers, die ook frequent autogebruiker zijn, geven aan dat fietsmaatregelen zelfs ten koste mogen gaan van de auto. Binnen het thema duurzaamheid vindt meer dan 80% van het Inwonerspanel (2015) duurzame mobiliteit (zeer) belangrijk. Bij prioritering van activiteiten scoren fietsactiviteiten het beste. Tweederde van de inwoners noemde het verbeteren van fietsroutes en bijna de helft noemde het stimuleren van fietsgebruik (49%) en het uitbreiden van fietsinfrastructuur (47%)." Kortom, de fiets is belangrijk. Het is nu aan de raad om de banden op te pompen de verlichting te controleren en vooruit trappen."
 
Het plan is goed en nu komt het aan op de daadwerkelijke invulling. Hiertoe wordt door het college een drietal scenario's gegeven, of eigenlijk budgetmogelijkheden. Ik geef het u meteen voorzitter:  wij gaan voor het maximale scenario. Wij vinden de fiets te belangrijk en willen gaan voor het scenario om in 2018 klaar te zijn voor een nominatie als fietsstad. U begrijpt dan ook wel dat wij enigszins teleurgesteld zijn in het voorstel van het college om toch niet te gaan voor het maximum en scenario 2 voor te stellen. Waar hebben we het precies over? De totaalbedragen voor de scenario's (Fietsstad 2018: 30 miljoen en Fietswaardig 20 miljoen) lijken hoog, maar uitgerekend in jaarlijkse investeringsbedragen betekent dit: Vanaf 2018 investeren we in het scenario Fietsstad 2018 een bedrag van € 550.000 tegenover een bedrag van € 366.000 in het scenario Fietswaardig. Dat is een verschil van nog géén 2 ton aan jaarlijkse lasten.
 
Wij zijn dan ook een beetje teleurgesteld in het college, dit verschil is eigenlijk maar een schijntje. Wel investeren in een miljoen project om een vierbaans snelweg van de A12 naar het station te realiseren, maar niet de moed hebben om een in vergelijking maar een klein tandje extra in te zetten voor de fietser.
 
Want wat betekent een keuze voor scenario 2? (nog even los van of we vasthouden aan de motie fietsstad) Als we kijken naar de mogelijke investering die in bijlage XIV gekoppeld zijn aan de scenario's dan is snel duidelijk dat er voorlopig géén fietssnelroute komt van Veldhuizen naar de kenniscampus via de Frankeneng;  Géén verbetering van de voor studenten en scholieren uiterst belangrijke Klaphekweg en tevens langs de Schaapsweg een Veenweg; Geen ontwikkeling MTB-routes; Fietspromotie op scholen; en nog een heleboel andere projecten waarmee we de fietsende mens kunnen helpen. Ook als je kijkt naar de verwachting die de plannen zullen hebben op de veiligheid (bijlage XV) kun je rustig concluderen dat de veiligheid aanmerkelijk beter wordt in het maximale scenario ten opzichte van het scenario dat het college nu voorstelt. Er zijn nog meer argumenten, maar die kunt u ongetwijfeld zelf ook vinden in de stukken.
 
Beste raad, de fiets heeft in Ede een flinke onderhoudsbeurt nodig. Laten we deze kans aangrijpen om de fiets zo goed mogelijk te stimuleren en daarmee op dit vlak hoog te kunnen scoren op onze ambities over duurzaamheid, mobiliteit, gezondheid en veiligheid. Laten wij het college de opdracht geven om te gaan voor het maximale scenario; druk niet de rem in en zet alle stoplichten voor de fietser op groen.

Pieter Gerard van den Berg
Raadslid GroenLinks/PE