GroenLinks wil duidelijkheid inzake Skaeve Huse

De gemeente Ede wil zeven Skaeve Huse in de gemeente bouwen. Dit op advies van het RIBW, de GGD en het Leger des Heils. Zij monitoren de ontwikkeling van de doelgroep. GroenLinks ondersteunt deze wens, want iedereen telt mee in deze samenleving, dus ook mensen die buitenslapen, zorg mijden, uit huis zijn gezet (om welke reden dan ook) en chronische zorgcliënten die niet in een groep passen. Op 30 juni 2016 heeft de raad besloten dat er budget moest worden gemaakt voor dit Deense concept en dat er moest worden gezocht naar een locatie. GroenLinks vindt dat de zoektocht te lang duurt. Nadat eerder Veldhuizen afviel als locatie, zijn er nu twee locaties in beeld. GroenLinks wil dat er knopen worden doorgehakt. Lees hieronder verder. 

De gemeente Ede wil zeven Skaeve Huse in de gemeente bouwen. Dit op advies van het RIBW, de GGD en het Leger des Heils. Zij monitoren de ontwikkeling van de doelgroep. Skaeve Huse zijn simpele, robuuste wooneenheden voor eenpersoonshuishoudens. De Skaeve Huse zijn bedoeld voor inwoners , die minimaal één jaar aaneengesloten in de gemeente Ede wonen. Ook moeten zij voor zorg en begeleiding in beeld zijn bij zorg verlenende instanties. Uitgangspunt is dat de bewoners zelfstandig kunnen wonen en dat zij de huur kunnen betalen.

De doelgroepen zijn:
•Buitenslapers, zorgwekkende zorgmijders
•Gevallen van huisuitzetting
•Chronische zorgcliënten die niet in een groep passen

De Skaeve Huse zijn in de toewijzing exclusief bedoeld voor deze doelgroepen. We verwachten dat de doelgroep chronische zorgcliënten nauwelijks gebruik maakt van de Skaeve Huse. Omdat we bij beschermd wonen zoveel mogelijk maatwerk willen leveren wordt voor de meeste chronische zorgcliënten daar al een passende plek gevonden.

Proces: Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een plan van aanpak opgesteld. Daarin staan de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de doelgroepen, de locatie en dergelijke. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het plan van aanpak voor Skaeve Huse op 30 juni 2016. In mei 2017 is er gesproken over de locatie van Skaeve Huse in de gemeenteraad. Het is niet de vraag OF, maar WAAR de Skaeve Huse worden gebouwd. Lees in de bijlage de verklaring van onze fractievoorzitter, Ellen Out, uitgesproken in de raad.