GroenLinks wil onafhankelijke toetsing in bezwaarprocedures

Het college van Burgemeester en Wethouders wil de bezwaarprocedure veranderen, waardoor uw bezwaar tegen een college-besluit niet altijd meer wordt behandeld door een onafhankelijke commissie. Het college wil in een aantal gevallen dat een ambtenaar gaat bekijken of uw bezwaar terecht is of niet. Dat is goedkoper. Het is alsof de slager zijn eigen vlees keurt. Wij zijn het zeer oneens met dit voorstel. Als een inwoner of instelling te maken krijgt met een besluit waar men het niet mee eens is, moet men altijd het recht hebben op een onafhankelijke “second opinion”. Dat recht wordt inwoners in dit voorstel op een aantal punten ontnomen. Wij willen dat onafhankelijke toetsing mogelijk blijft en stemmen dus tegen dit voorstel. In bijgaand stuk, leest u om welke besluiten het gaat en wat onze fractievoorzitter, Ellen Out, daarover in de gemeenteraad heeft gezegd.

Waar gaat het om?
Als u als inwoner of instelling het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken. Dat bezwaar wordt op dit moment in de meeste gevallen behandeld door een onafhankelijke bezwarencommissie. Het college van B&W wil dit recht voor een aantal beslissingen schrappen. Daarvoor in de plaats komt het zogenaamde “ambtelijk horen”.  Een voorbeeld: Een ambtenaar van een bepaalde afdeling besluit dat u bijvoorbeeld geen recht heeft op bijstand. U bent het daar niet mee eens en schrijft een bezwaarschrift. In het nieuwe voorstel zal een ambtenaar van een andere afdeling dan beoordelen of zijn collega uw aanvraag terecht heeft afgewezen. Het gaat o.a. om de volgende besluiten:
- huisvestingsurgenties
- handhaving (last onder dwangsom) mbt schoolverzuim
- (gedeeltelijke) afwijzing van individuele bijzondere bijstand;
- individuele inkomenstoeslag
- individuele studietoeslag
- categoriale bijzondere bijstand
- besluiten op grond minimabeleid
Het gaat dus vaak gaat om mensen in kwetsbare omstandigheden en een inkomensafhankelijkheid van de gemeente. Uitgerekend deze cateorie zou geen onafhankelijke toetsing meer krijgen.  Het college bschouwt dit als “niet politiek gevoelige zaken”. Dus als het in het belang van de gemeente is dat “politieke gevoelige zaken” zorgvuldig worden behandeld, dan moet het wel kunnen? Maar als het gaat om “inwoner gevoelige zaken”, dan kiezen we voor de goedkoopste oplossing en schrappen we de onafhankelijke beoordeling. Voor GroenLinks is dit onaccaptabel.

Ook staan de volgende besluiten op het lijstje, waarvoor je dus alleen nog over gehoord wordt door een andere ambtenaar (sorry voor sommige ambtelijke termen, daar kunnen wij ook niks aan doen):
- uitwegvergunningen
- parkeervergunningen en ontheffingen
- kostenverhaal voor spoedeisende bestuursdwang tot €500,- (verwijderen van huisvuil en
  foutgeparkeerde fietsen)
- herzieningsbesluiten die niet zijn gebaseerd op schending van de inlichtingenplicht
- herzieningsbesluiten die niet zijn gebaseerd op schending van de inlichtingenplicht
- subsidies tot €5.000 per besluit

In de raadsvergadering van donderdag 23 maart heeft onze fractievoorzitter, Ellen Out, ons standpunt duidelijk gemaakt. Zij heeft voorgesteld dit voorstel te schrappen en de onafhankelijke toetsing juist uit te breiden naar gemeentelijke belastingen en heffingen. Leest u in de bijlage de bijdrage van Ellen Out. Aangezien er in de raadszaal via de voorzitter wordt gesproken, ziet u dit ook terug in het artikel.