Kom naar de bijeenkomst Biodiversiteit, Landbouw & Natuur

GroenLinks Ede organiseert op zaterdag 15 december (13:30-17:30 uur) een themabijeenkomst Biodiversiteit, Landbouw & Natuur in Cultura. Vier sprekers zullen ieder in circa 20 minuten hun visie op dit thema met u delen. Na deze presentaties gaan de sprekers onder leiding van Reinier van den Berg met u in debat. (download de folder hier)
 

Ede heeft veel groene kwaliteit. Denk aan natuurgebieden als de Veluwe, maar ook aan landbouw, tuinbouw en veehouderij. Deze vormen van groen kapitaal staan vaak op gespannen voet met elkaar. De productie van mest in de veehouderij veroorzaakt bijvoorbeeld stikstofuitstoot. Dit leidt tot verzuring van onze leefomgeving en een afnemende biodiversiteit op onze heiden en in onze bossen. De vraag is wat dit betekent voor een gezamenlijke toekomst van ons groene kapitaal. Hoe ziet die toekomst eruit? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Welke oplossingen zijn er?

Tijdens deze themamiddag zullen 4 sprekers ieder in ca. 20 minuten hun visie op dit thema belichten. Hierna gaan de sprekers met elkaar en u in debat onder leiding van Reinier van den Berg.

We verwachten naast bewoners van Ede en omstreken ook meerdere raadsleden van de verschillende gemeenteraadsfracties, betrokken wethouders en andere vertegenwoordigers van politieke- en maatschappelijke organisaties. We rekenen op een levendige, open en leerzame dialoog tussen experts en geïnteresseerden.

Aanmelden niet nodig, vrije inloop.

Programma
13:30 uur: Inloop en welkom
14:00 uur: Presentaties door experts die verschillende invalshoeken belichten:

  • Natuur en landschap – gemeente Ede (o.v.)
  • Stikstofproblematiek – Arnold van den Burg, ecoloog, Stichting Biosfeer
  • Land- en tuinbouw – Ben Apeldoorn, Bestuurslid LTO afdeling Gelderse Vallei
  • Duurzame agrarische praktijk – Jan Dirk van der Voort, Agrariër/Ondernemer Remeker Kaas15:45 Debat

15:45 uur: Debat
16:30 uur: Gelegenheid tot verder kennismaken en discussiëren onder het genot van een hapje & drankje
17:30 uur: Afsluiting
 

Wat: Themamiddag Biodiversiteit, landbouw en natuur
Waar: Cultura Atrium, Molenstraat 45, Ede
Wanneer: zaterdag 15 december 2018 van 13:30 tot ca. 17:30hr
Organisatie: GroenLinks Ede