Ledenvergadering GroenLinks Ede stelt verkiezingsprogramma vast

Op dinsdagavond 10 oktober hebben de leden van GroenLinks Ede het verkiezingsprogramma 2018-2021 vastgesteld. Alle leden van de afdeling GroenLinks Ede hebben eerder het concept verkiezingsprogramma ontvangen. Een aantal leden hebben  tekstwijzigingen (amendementen) ingediend, waarover is gestemd. De aangenomen tekstwijzigingen worden nu verwerkt door de programmacommissie in het programma. Het definitieve verkiezingsprogramma komt zo snel mogelijk beschikbaar.