Mestvergisters

Ede heeft een grote agrarische sector en deze levert veel mest. Normaal vinden GroenLinksers dit een vervelend bijproduct. Maar met de huidige technologie kan mest worden omgezet in duurzame energie.

Dat is positief. Probleem is wel dat de mestvergisters, de installaties waarin de mest wordt omgezet, groot en lelijk zijn. Net als de windmolens leidt dit tot soms tot discussies. Gemeentes moeten binnen hun ruimtelijke ontwikkeling kaders stellen waar deze mestvergisters mogen staan en hoe groot ze mogen zijn. De gemeente Ede heeft hier regels voor gemaakt. Boeren mogen bij hun bedrijf een mestvergister plaatsen. Deze installaties mogen zo groot zijn dat er ook mest uit de buurt verwerkt mag worden. 36.000 ton is hierbij een grens. Een mestvergister van 36.000 ton levert heel wat energie, namelijk voldoende voor 3000 huisgezinnen. In mestvergisters wordt niet alleen mest maar ook biomassa verwerkt. GroenLinks/PE vindt het belangrijk dat ook de biomassa die in de vergister wordt gebruikt uit de regio komt.

We hopen dat de energie opgewekt in mestvergisters ook gebruikt kan gaan worden voor de warmtenetten in bijvoorbeeld de nieuwbouw in Kernhem. Het gebruik van duurzame energie blijft een speerpunt van de fractie van GroenLinks/PE.