Regenboog windmolentjes

Regenboogviering (Emmauskerk Ede - 1 juli, 10:30 uur)

GroenLinks vraagt uw aandacht voor het volgende bericht, ingezonden door Arie de Niet: Op zondag 1 juli wordt voor de 10e keer in Emmauskerk (aanvang 10:30 uur) in Ede op de Laan der Verenigde Naties 94 een bijzondere viering gehouden in het kader van de jaarlijkse  landelijke manifestatie Roze zaterdagen ten gunste van homo-emancipatie. Na 9 jaar roze vieringen nu een Regenboogviering. Bij de eerste roze viering gaf Marijke van den Bos in een interview in Ede Stad aan dat homo’s en lesbische vrouwen vaak nog geen volwaardige plek kunnen hebben binnen de kerk. Gelukkig is er in 10 jaar veel ten goede veranderd. Er blijven echter  gelovige gemeenschappen waar één en ander nog niet gemakkelijk ligt en er soms kille afwijzingen plaatsvinden.

Vorig jaar sprak Ds. Anne-Marie van Briemen op de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Lang wist van Briemen zich geen raad met haar geaardheid totdat de liefde haar inhaalde. Ze vertelde op de synode dat toen ze bekend maakte verliefd te zijn op een vrouw felicitaties van gemeenteleden kreeg maar ook afwijzing. Plekken in de kerk bleven leeg, preekbeurten werden afgezegd en in een winkel werd haar de rug toegekeerd.

Vorig jaar kwam het boek ‘De veilige kerk’ uit. De schrijver John Lapré was betrokken bij een christelijke stichting. Hij had er een mooie tijd als spreker en schrijver maar liep er met een zwaar drukkend geheim rond, zijn homoseksualiteit. Toen hij er met iemand in vertrouwen over sprak werd dit doorverteld aan de directeur. Daardoor verloor hij er zijn baan, zijn kerk, zijn woonplek en zijn vrienden. Door zijn boek is hij deelgenoot geworden van meer  pijnlijke verhalen van homoseksuelen. De rode draad is dat sommige kerken niet veilig genoeg zijn om voor je geaardheid uit te komen. Er is soms een hardvochtige houding te vinden. Een reformatorische vrouw werd bij een supermarkt voor haar voeten gespogen omdat haar zoon uit de kast was gekomen en zij hem niet de deur had gewezen! Er zijn nogal wat homoseksuelen die zich volledig buiten spel voelen gezet. Velen kennen periodes van inktzwarte duisternis, voelen zich depressief en soms gedreven tot suïcide.

Naast een veilige kerk is het ook belangrijk dat er een veilige klimaat op school voor LHBT’ers is. Een mooi initiatief dit jaar was dat Christelijke Hogeschool Ede LHBT ‘ers, wat staat voor lesbisch, homo, biseksueel en transgender, duidelijk op de agenda van de school heeft gezet. Het taboe is er nog niet helemaal verdwenen maar studenten en docenten staan wel steeds meer open voor een gesprek. Er is een switch gemaakt van praten óver LHBT naar praten mét LHBT. Ook is er een speciaal lespakket ontwikkeld over seksuele diversiteit en gender.

Maatschappelijk is er ook nog wel winst te behalen. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezing dit jaar werden twee lesbische vriendinnen in Cultura negatief aangesproken door een oudere meneer. Zij waren met hun buurvrouw van 77 jaar gekomen waarvoor zij mantelzorgers zijn. In een ingezonden brief  in De Edese Post nam zij het voor hen op. Een mooi gebaar zou ook zijn als op de Internationale Coming-Outdag de regenboogvlag bij het gemeentehuis zou wapperen. In 2016 werd een motie van GroenLinks/Progressief Ede met negentien tegen zeventien stemmen verworpen.

Terug naar de vieringen in Emmaus. In 2013 kwam er een mail binnen van een vrouw die naar een viering was geweest. Ze schreef het volgende: ‘Gisteren was ik na een hele lange tijd weer eens in de kerk. Wetend dat het godsbeeld, zoals ik die in mijn geloofsopvoeding heb meegekregen niet klopt, lukte het me niet om God op een andere manier te ervaren dan de oordelende God. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat ik me een aantal jaren geleden heb laten uitschrijven. Omdat ik het verrassend vond dat in Ede een roze dienst werd gehouden besloot ik te gaan. Ik wil u laten weten dat het voor mij voelbaar was dat het geloof en het samenzijn daarom heen kan betekenen: het ervaren dat je goed bent en de troost die daarvanuit kan gaan. Niet oordelen maar bevestigen’.

In de viering zal Ds. Jan-Peter Prenger voorgaan. Medewerking zal worden verleend door het koor In Between o.l.v. Myra van der Jagt. Zij zullen  o.a. het lied  ‘The Lord Bless you and keep you’ van John Rutter ten gehore brengen. Er zal worden gecollecteerd voor Stichting Verscheurd. Verscheurd is een groep mensen die homoseksualiteit bespreekbaar wil maken binnen orthodoxe- en evangelische geloofsgemeenschapen. Verscheurd is ontstaan n.a.v. het boek Verscheurd van de Amerikaan Justin Lee. De mensen kennen de verscheurdheid m.b.t. homoseksualiteit uit eigen ervaringen binnen henzelf als wel hun familie en geloofsgemeenschappen. Aanvang van de dienst is 10.30 uur.

Arie de Niet