Voorgevel Akoesticum

Steun voor doorgroei Akoesticum

Het cultureel trainingscentrum Akoesticum heeft het voornemen ‘het Papendal van de cultuur’ te worden. Zij huurt sinds 2 jaar 70% van de Frisokazerne in Ede en zou graag op termijn willen doorgroeien. Gemeente is eigenaar van de kazerne maar is voornemens deze op korte termijn te verkopen cq in erfpacht te geven aan WFC Development (WFCD). Bovendien is het resterende deel van de kazerne verhuurd aan de agrofoodsector. Akoesticum is verrast door de gang van zaken en heeft zorgen over haar groeimogelijkheden en voortbestaan. GroenLinks ziet de culturele meerwaarde van het Akoesticum en heeft raadsvragen gesteld. Leest u hieronder verder.

Raadsvragen van raadslid Ellen Out, fractievoorzitter GroenLinks/PE, ingevolge artikel 43 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
Datum: 26 oktober 2016
Onderwerp:

verkoop Frisokazerne / Akoesticum

 

Op 23 januari 2015 werd het Akoesticum in feestelijke en grootse stijl en onder grote belangstelling geopend door koning Willem Alexander. De initiatiefnemers zijn door het Edese gemeentebestuur met open armen binnengehaald. Zij geven een geweldige en passende bestemming aan het rijksmonument Frisokazerne. De ambitie is ‘het Papendal van de cultuur’ te worden. Daarmee zou Ede op cultureel gebied goed op de landelijke kaart komen te staan.

Inmiddels weet de nationale en internationale culturele wereld het Akoesticum in Ede te vinden. Het blijkt ruimschoots te voldoen aan een grote behoefte van gezelschappen aan kwalitatief goede doch betaalbare repetitieruimte. Locatie en de faciliteiten worden hoog gewaardeerd en als uniek in Nederland benoemd. In 2015 waren 15.000 bezoekers en in 2016 worden dat er naar verwachting 20.000. Ook lokaal vervult het Akoesticum een belangrijke rol. Er wordt samengewerkt met meerdere Edese instellingen en bij de vele publiekspresentaties en openbare repetities is in toenemende mate publiek uit Ede en omgeving aanwezig.

De afgelopen tijd hebben wij, zowel via de media als rechtstreeks als raad, bezorgde en daarmee zorgelijke geluiden gehoord vanuit de directie van het Akoesticum. Zo zou, buiten medeweten en vooral zonder betrokkenheid van de directie van het Akoesticum, het zgn Exposeumdeel verhuurd zijn aan de agrofoodsector en is het voornemen het gehele pand nog dit kalenderjaar te verkopen aan WFC. Het huurcontract van het Akoesticum kan bovendien na 15 jaar worden beëindigd. Het Akoesticum heeft momenteel 70% van de Frisokazerne in gebruik en geeft aan dat zij op termijn graag zou willen groeien en het gebouw volledig willen kunnen benutten. Om die reden zou zij zelf eventueel geïnteresseerd zijn in koop van de kazerne.

Bovenstaande zijn voor onze fractie reden om de volgende vragen te stellen:
1. Is het college het met onze fractie eens dat het belang van het Akoesticum als (landelijk) cultureel centrum voor Ede groot is?
2. Is het Akoesticum serieus betrokken geweest bij de plannen tot verkoop van de Frisokazerne? Zo ja, hoe is dat gebeurd?  Zo nee, waarom niet en (hoe) is het college voornemens dit alsnog te doen?
3. Klopt het dat er slechts 1 potentiële en kennelijk preferente koper is voor het pand en hoe verhoudt dit zich tot de voorwaarden voor aanbesteding?
4. Kan het college toelichten hoe de verkoop, nog geen 2 jaar na ingebruikname door het Akoesticum, zich verhoudt tot de voorwaarde vanuit de provincie voor het verstrekken van de EFRO gelden, namelijk dat de eigendomssituatie de eerste 5 jaar niet mag wijzigen?
5. Andere belangrijk voorwaarde vanuit de provincie om in de Frisokazerne te investeren was dat deze een culturele functie zou vervullen. Kan het college garanderen dat, ook in de toekomst, aan deze voorwaarde wordt voldaan?
6. Zijn er voor de kantoren van WFC andere mogelijkheden (onderzocht)? Zo ja waarom waren deze niet geschikt? Zo nee, waarom niet?
7. Hoe zijn de belangen en groeimogelijkheden van het Akoesticum ook voor de lange termijn, geborgd?

Graag zien wij beantwoording van onze vragen tegemoet binnen de daarvoor gestelde termijn van 30 dagen

Ellen Out