Wethouder, waarom zijn wij geen Green Deal-gemeente?

Het kabinet heeft een "Green Deal" gesloten met 31 gemeenten, 12 provinciën, 5 netbeheerders en VNG waardoor die gemeenten in staat worden gesteld om een aantal woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Gemeente Ede heeft - tot onze teleurstelling - zich hier niet bij aangesloten. We hebben een motie gemaakt waarin het college wordt gevraagd zoveel mogelijk onderdelen van deze Green Deal in Ede te implementeren. De motie is mede ingediend door ChristenUnie, CDA, PvdA en Fractie Alexander Vos de Wael. De motie is aangenomen tijdens de behandeling van de Stadsvisie 2030 en we hopen dat de inhoud ervan bijdraagt tot versnelling van duurzame verwarming in gemeente Ede.

In de bijgevoegde link kunt u meer lezen over Green Deals.